نذری باکس | عرضه کننده غذای نذری خانگی                    ساماندهی و مدیریت توزیع نذورات بین افراد نیازمند

نذری باکس | عرضه کننده غذای نذری خانگی ساماندهی و مدیریت توزیع نذورات بین افراد نیازمند

عرضه غذای نذری خانگی ، ساماندهی و مدیریت توزیع غذای نذری بین موسسات خیریه و افراد نیازمند، با خرید غذا در سایت اینترنتی نذری باکس ضمن ادای نذر و خیرات موجب اشتغال مادران سرپرست خانوار شده و نذرتان رو به محرومین واقعی می رسانید

مقالات سایت

آداب نذری دادن

آداب نذری دادن

آداب نذری دادن و رعایت نکات ضروری در توزیع غذای نذری نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید. اصولا انجام هر کار خوبی برای رضای خدا و برای آسایش خلق خدا می باشد. منظور از […]

حامیان نذری باکس

پالاز
توس وب
پاپکو